semaja


se·ma·ja kl adv sahaja; memang; sebenarnya; sesungguhnya: jikalau demikian -- patutlah rajamu itu akan suamiku