purnajabatan


pur·na·ja·bat·an a berkenaan dng keadaan atau kedudukan setelah memegang jabatan