purbakala


pur·ba·ka·la n zaman dahulu sekali; zaman kuno; dahulu kala: sejak -- manusia telah menciptakan sesuatu untuk menutup tubuhnya;
ke·pur·ba·ka·la·an n hal-hal yg berkenaan dng zaman purba