perosok


pe·ro·sok, ter·pe·ro·sok v 1 terjatuh masuk ke dl lubang; teperlus: anak itu ~ ke dl lubang di jalan; 2 ki terjatuh ke dl keadaan yg sukar; 3 ki terjebak (dl perangkap atau jebakan musuh)