maras (3)


3ma·ras v membuka tanah (di daerah Minahasa)