maras (2)


2ma·ras n 1 perundingan antara dua keluarga mengenai perkawinan anak-anaknya (di daerah Batak); 2 bentuk perkawinan endogami (di Pulau Buru)