mara (2)


2ma·ra v 1 tampil ke hadapan; maju: ia -- tiga langkah ke depan; pasukan itu -- ke arah pertahanan musuh; 2 datang (ke suatu tempat);
me·ma·ra·kan v memajukan: - pasukan pemanah berkuda;
ke·ma·ra·an n kemajuan: berperang melambatkan - musuh