kosinus


ko·si·nus n Mat sinus dr sudut pelengkap sudut itu