keretek (1)


1ke·re·tek /keréték/ n bunyi daun terbakar