jebah


je·bah /jébah/, ber·je·bah a berlebih-lebihan; terdapat di mana-mana (tt barang dagangan)