adiluhung


adi·lu·hung a tinggi mutunya: seni budaya yg bernilai -- wajib dipelihara