adekuat


ade·ku·at /adékuat/ a memenuhi syarat; memadai; sama harkatnya