abras


ab·ras 1 a mengidap penyakit kusta; 2 n kusta