abid (1)


1abid ark a tidak berkesudahan; kekal; abadi