abdikasi


ab·di·ka·si n 1 pelepasan hak, wewenang, atau kekuasaan (tt pembesar atau penguasa); 2 turun takhta dng sukarela (tt seorang raja)