abangan (1)


1abang·an Jw n golongan masyarakat yg menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan