-kan (5)


5-kan sufiks pembentuk verba 1 menjadikan: jalankan; datangkan; hitamkan; 2 sungguh-sungguh: dengarkan; camkan; 3 untuk; kpd orang lain: sewakan; bacakan; jualkan