-el- (1)


1-el- infiks pembentuk nomina 1 yg melakukan: pelatuk; 2 alat: telapak; telunjuk; 3 benda yg kelopak: gelembung; 4 kumpulan: gerigi