-anda (2)


2-anda (-nda, -da) bentuk terikat menyatakan hormat atau kekeluargaan: ayahanda; ibunda; pamanda