-an (2)


2-an sufiks pembentuk nomina 1 kumpulan; gugusan: puluhan; ribuan; sayuran; daratan; lautan; 2 yg mempunyai atau mengandung: durian; rambutan; 3 cak yg menyerupai: gunungan; piringan